23 mei 2020

Ramkoers is funest voor Dantumadiel

Het voorgenomen besluit van het college van B&W van Dantumadiel om delen van de ambtelijke samenwerking met Noardeast-Fryslân te beëindigen, is niet in het belang van beide gemeenten. Dantumadiel ligt hierdoor op ramkoers met de buurgemeente en komt in een positie die financieel en bestuurlijk risicovol is. FNP, VVD en CDA in Dantumadiel hebben veel vragen over het voorgenomen besluit. De partijen willen daarom een interpellatiedebat hierover houden met het college op dinsdag 26 mei.

Het college van B&W van Dantumadiel heeft bekend gemaakt om delen van de ambtelijke samenwerking met Noardeast-Fryslân te willen beëindigen. Deze samenwerking is vanaf 2014 ontstaan op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Dantumadiel om zo de bestuurlijke zelfstandigheid te behouden. De samenwerking is bekrachtigd in een set van afspraken en sinds het ontstaan van de gemeente Noardeast-Fryslân vastgelegd in de centrumregeling.

Ferry van der Ploeg (fraksjefoarsitter FNP Dantumadiel): “It frjemde is dat de partijen dy’t doe foar in amtlike fúzje wiene no’t it meast ûntefreden binne oer de gong fan saken yn de amtlike organisaasje. Ik soe sizze dat wy oare soargen hawwe. Hoe komt it mei ús finânsjes? De jierrekken stiet foar de doar. Ik hie leaver hân dat wy ús dêrop rjochtsje.”

Gerda Bos (nieuwe fractievoorzitter VVD Dantumadiel): “Ik betreur deze move van het college in Dantumadiel omdat de rekening bij de burger komt te liggen en het vertrouwen van de inwoners wordt geschaad. We moeten juist aansturen op samenwerking. Op deze manier komt de toekomst van Dantumadiel in gevaar”

Jan Jitse Visser (fractievoorzitter CDA Dantumadiel): “Dat er delen van de samenwerking stroef verlopen, vraagt om een duidelijke oplossing die alle partijen dient. Door het eenzijdige besluit van het college in Dantumadiel om delen van de samenwerking te willen beëindigen, wordt de gemeente bewust in een positie gebracht die financieel en bestuurlijk risicovol is. Wij zien liever dat volwassen partijen met serieuze onderwerpen zich samen wenden tot een onafhankelijke intermediair die een bemiddelingspoging doet om die oplossing te bereiken. Want deze ramkoers is funest voor Dantumadiel”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.