26 oktober 2019

Reddingsplan MFC Feanwâlden voor vertrouwen in de gemeente

De begroting 2020 van de gemeente Dantumadiel is door B&W gepresenteerd en laat een somber financieel beeld zien. Er moet flink worden bezuinigd en toch willen we blijven investeren in onze 'mienskip'. In het oog springt onder meer het voorstel van B&W om de bijdrage van € 1 miljoen voor het MFC Feanwâlden definitief te schrappen. Hierover is in juni van dit jaar al een spoeddebat georganiseerd op initiatief van de FNP, omdat deze bijdrage eerder is toegezegd door de gemeenteraad, het bedrag ook al gereserveerd stond en vrijwilligers al jaren bezig waren met de voorbereidingen hiervoor.

CDA Dantumadiel werkt in de aanloop naar de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad aan een reddingsplan voor MFC Feanwâlden. Een bijdrage van € 1 miljoen is een groot bedrag in deze moeilijke tijden, maar een lening bij een commerciële bank van ruim een miljoen euro kan soelaas bieden. De jaarlijkse rentelast van circa € 40.000,- per jaar wil de fractie dekken door dit elders uit de begroting te halen. Daarvoor zijn verschillende alternatieven, die momenteel worden doorgerekend en worden getoetst op maatschappelijk draagvlak. Ook zijn alle politieke fracties uitgenodigd om mee te denken in dit plan, dat ook bijdraagt aan vertrouwen van burgers in de gemeente.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat Dantumadiel te kampen heeft met een tekort van bijna 4 miljoen euro op de jaarrekening van 2018. De gemeente heeft inmiddels een herstelplan gemaakt om er financieel weer bovenop te komen. Een van de gevolgen van dat plan is het intrekken van een toegezegde subsidie aan het nieuwe dorpshuis in Feanwâlden. Volgens CDA Dantumadiel staat door die maatregel het vertrouwen van burgers in de overheid op het spel. ,,Wy binne in partij fan in man in man, in wurd in wurd’’ aldus raadslid Klaas Houtstra.

Volgende week praat de gemeenteraad over de begroting 2020 van Dantumadiel. Daarin zal ook reddingsplan voor het MFC Feanwâlden worden ingediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.