06 december 2019

Spreekuur Harry van der Molen in winkelcentrum Damwâld

Op vrijdag 13 december houdt Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) spreekuur in Damwâld. Iedereen met vragen of suggesties voor politiek Den Haag of lokale onderwerpen is van harte welkom in winkelcentrum Damwâld tussen 09.30 en 11.30 uur.

Naast Van der Molen zijn gemeenteraadsleden Jan Jitse Visser (fractievoorzitter), Klaas Houtstra en Sietze Wijbenga aanwezig. Kamerlid Harry van der Molen houdt regelmatig spreekuur in de provincie. Zo hield hij al drukbezochte spreekuren in onder andere Lemmer, Bolsward, Burgum, Leeuwarden en Birdaard. Alleen op die manier kan hij echt vertegenwoordiger vanuit Fryslân in Den Haag zijn.

’s Middags is Harry van der Molen aanwezig bij de jubileumviering van zijn voormalige school, Christelijke MAVO De Saad in Damwâld.

CDA Dantumadiel is met 5 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Dantumadiel, maar naast deze sterke lokale basis zijn er korte lijntjes met vertegenwoordigers in Provinciale Staten, de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Zo zijn wij een lokale partij met landelijke dekking.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.