19 maart 2018

Stem woensdag 21 maart op lijst 1 CDA Dantumadiel: Mei-inoar foarút

Woensdag 21 maart mogen u en jij stemmen voor de gemeenteraad. Gebruik dit stemrecht om zelf invloed uit te oefenen op de eigen buurt, het eigen dorp en de eigen omgeving.

CDA Dantumadiel heeft de afgelopen vier jaar actief politiek bedreven met een betrokken fractie van 5 mensen en een kundige, betrouwbare wethouder in het college van B&W. Dat doen we niet voor onszelf, maar vanuit onze christendemocratische waarden voor de 'mienskip' in Dantumadiel. De afgelopen weken hebben iedereen in Dantumadiel weer geïnformeerd met een huis-aan-huis nieuwsbrief, bijvoorbeeld over de successen die we hebben bereikt met de gemeenteraad. Al jaren komen we zo letterlijk bij de mensen thuis, juist ook buiten verkiezingstijd om. Voor ieder dorp hebben we ook een aantal speerpunten, waar we ons specifiek voor inzetten.

De komende periode staat een ploeg van 35 mensen op onze kandidatenlijst klaar om zich opnieuw in te zetten voor de eigen buurt, het eigen dorp en de eigen omgeving. Gewone mensen van alle leeftijden, met allerlei achtergronden en uit ieder dorp. Dat doen we met het verkiezingsprogramma "Mei-inoar foarút" in de hand. Daarin zetten we in op de vijf speerpunten;

  • Zorg dichtbij mensen
  • (Vrijwilligers)werk voor iedereen die dat kan
  • Investeren in de samenleving
  • Oog voor de omgeving en de generaties na ons
  • Goed en stabiel gemeentebestuur

Wij beloven dus géén gouden bergen, maar willen vanuit betrokkenheid ons inzetten voor de samenleving. Net zoals we dat de afgelopen vier jaar hebben gedaan. Om die inzet waar te maken, is een sterk CDA Dantumadiel van belang. Hoe meer stemmen, hoe beter wij ons kunnen inzetten. De oproep die wij dan ook aan u en jou doen is: Ga woensdag 21 maart stemmen voor de eigen gemeente!

Vergeet niet dat elke stem telt. Dus wat je keuze ook zal zijn, alvast bedankt dat je een stem laat horen!

Hartelijke groeten,

Jan Jitse Visser,
lijsttrekker CDA Dantumadiel


P.s. de stembureaus zijn woensdag geopend vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur 's avonds. Vergeet niet de stempas en een ID-bewijs mee te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.