25 september 2018

Terug van verantwoordelijkheidsvakantie

De zomervakantie ligt alweer even achter ons en vormt altijd een periode om jezelf weer op te laden voor een nieuw (politiek) seizoen. Het is ook een moment om te reflecteren op de afgelopen tijd en vooruit te kijken. Zelf heb ik mogen genieten van een prachtige vakantie in Zwitserland, gevolgd door een zonnige week met vrienden in Italië. Even geen verplichtingen, geen mails, geen deadlines. Het is soms heerlijk om even zonder die verantwoordelijkheden te zijn.

Dat gevoel van vakantie komt altijd weer ten einde. Dan zijn er weer de dagelijkse bezigheden in gezin, werk of studie met alle verantwoordelijkheden die daar bij horen. In Dantumadiel zien die verantwoordelijkheden voor het CDA er anders uit sinds de coalitievorming dit voorjaar. Eerder schreven we al op deze website, over het uitsluiten van het CDA door de nieuwe coalitie. Als grootste partij met 5 van de 17 raadsleden hebben we een nieuwe rol, nu we geen onderdeel zijn geworden van de coalitie. Maar die rol is zeker niet minder dan wij voorheen hadden. Lokale politiek gaat immers om het vertegenwoordigen van de inwoners in Dantumadiel. Wat zijn hún zorgen? Waar liggen híer de kansen? Hoe kunnen we onze dorpen sterker maken? Dat proberen we als CDA Dantumadiel op een positieve, energieke en kritisch-opbouwende manier te doen. Die aanpak heeft het afgelopen jaar tot mooie resultaten geleid en zorgde ervoor dat bijna 30% van de inwoners het vertrouwen aan CDA Dantumadiel gaf bij de afgelopen verkiezingen en we veruit de grootste fractie in de gemeenteraad vormen.

Dat vertrouwen van inwoners willen we graag waarmaken en daarom zal onze aanpak de komende raadsperiode niet veel veranderen. We gaan geen oppositie voeren, vanwege het oppositievoeren. Maar blijven positief, energiek en kritisch-opbouwend in de gemeenteraad. De nieuwe coalitie hebben we een handreiking gedaan met het geven van het unanieme vertrouwen aan de wethouders. CDA Dantumadiel zal zich sterk maken voor de speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 "Mei-inoar foarút" en daar mag u ons ook op aanspreken. Deze vijf speerpunten zijn:

  • Zorg dichtbij mensen
  • (Vrijwilligers)werk voor iedereen die dat kan
  • Oog voor onze leefomgeving
  • Investeren in de 'mienskip'
  • Betrouwbaar bestuur en degelijke financiën

Hiervoor zijn onze raadsleden altijd aanspreekbaar met vragen, klachten of suggesties uit de eigen buurt, het eigen dorp of de eigen omgeving. In de gemeentegids of via de gemeentelijke website zijn de contactgegevens van onze 5 raadsleden te vinden. Samen met een enthousiaste steunfractie en een betrouwbaar afdelingsbestuur staat er een geweldig team klaar voor alle inwoners, verenigingen en bedrijven in onze gemeente. Wie de lokale politiek in Dantumadiel een beetje volgt, blijft een herkenbaar CDA Dantumadiel zien die dichtbij de mensen staat en een missie heeft om met elkaar vooruit te komen. In die zin is het net de periode ná de zomer: we zijn terug van verantwoordelijkheidsvakantie!

Jan Jitse Visser,
Fractievoorzitter CDA Dantumadiel
Tel. 06 – 38 93 3006
E-mail: jjvisser@dantumadiel.frl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.