25 november 2020

Toeslagenaffaire in het vragenhalfuurtje

Raadslid Adrie Slomp heeft in het vragenhalfuurtje aandacht gevraagd voor de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Daarmee vraagt het CDA op lokaal niveau aandacht voor deze ingrijpende zaak, die ook de volle aandacht van de Tweede Kamer heeft.

Geachte voorzitter,

In de afgelopen tijd hebben we de nieuwsberichten kunnen volgen over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dit heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor vele gedupeerden, maar nog meer schaadt het het vertrouwen van veel inwoners in de overheid.

Van dichtbij heb ik meegemaakt hoe gemakkelijk er problemen ontstaan over kinderopvangregeling bij de belastingdienst. Naar de mening van het CDA heeft de Gemeente ook een zorgplicht naar de gedupeerden in Dantumadiel n.a.v. de ontstane situatie bij de Belastingdienst met de kinderopvangregeling en moet er zo spoedig mogelijk actief regie genomen worden. Heel veel ouders kunnen mogelijk in financiële problemen terechtgekomen zijn. Gemeenten zouden hierin ook samen moeten optrekken met het Rijk om deze problematiek inzichtelijk te krijgen en de gedupeerden bij te staan.

1. Heeft u inzicht of er inwoners van Dantumadiel en welke inwoners van Dantumadiel gedupeerd zijn door de belastingdienst?

2. Zo nee, wilt u ervoor zorgen dat u zo spoedig mogelijk een lijst krijgt van de belastingdienst en/of een lokaal meldpunt inrichten voor gedupeerden en hiervoor een oproep plaatsen in de lokale media?

3. Zo ja, heeft u deze mensen reeds ondersteuning verleend bij eventuele financiële problemen?

4. Bent u bereid deze mensen bij te staan en al voordat de belastingdienst begint met compensatie, te helpen om hun leven op de rit te krijgen?


Adrie Slomp,
raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.