15 juni 2020

Verbetering samenwerking grote kans voor twee gemeenten?

VERBETERING SAMENWERKING GROTE KANS TWEE GEMEENTEN?

Hoewel het college van B & W van Dantumadiel in het geheel nog niet weet hoe ze ‘handen en voeten’ zullen gaan geven aan ‘Het team Dantumadiel’, roepen de coalitiepartijen nu al in koor dat dit een grote kans is voor de verbetering in de samenwerking tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Deze conclusie is op z’n minst opvallend te noemen. Je weet immers nog helemaal niet hoe e.e.a. zal worden ingevuld, b.v. personeel zelf in dienst nemen of elders (bij wie?) uitbesteden? Wat zijn de financiële gevolgen en hoe ga je dit betalen? Hoe kwetsbaar is een kleine zelfstandige afdeling en op wie kun je eventueel terugvallen? En misschien de belangrijkste vraag: hoe denkt Noardeast-Fryslân hierover? Heel veel vragen, maar de coalitie is op voorhand ‘voor’….dus een discussie in de raad is feitelijk overbodig!  

Voorgenomen besluit College van Dantumadiel
Op 6 mei jl. heeft het college van Dantumadiel het voorgenomen besluit genomen om de taken, uitgevoerd in de teams Romte I, Romte II en het team Communicatie, per 1 januari 2021 pro forma te schrappen. Met dit pro forma schrappen van deze taken willen wij het college van Noardeast-Fryslân de gelegenheid geven om een objectief opgebouwde afkoopsom aan Dantumadiel voor te stellen en gezamenlijk uit te zoeken hoe een kwalitatief goede dienstverlening richting Dantumadiel het beste vorm kan worden gegeven, aldus het college van Dantumadiel. Het gaat om ongeveer 12 medewerkers, die het college van Dantumadiel voornemens is zelf weer in dienst te nemen of deze diensten elders af te nemen. Daarnaast wil het college een team ‘Dantumadiel’ gaan huisvesten in het gemeentehuis van Damwâld. Dit is een team van eveneens ongeveer 12 medewerkers, die louter werkzaamheden doet voor Dantumadiel, maar op de payroll blijft van Noardeast-Fryslân. Het college van Noardeast-Fryslân heeft inmiddels een afkoopsom voorgesteld tussen de 2,6 miljoen en 3,2 miljoen. Volgens wethouder Rommy Kempenaar van Dantumadiel kan ‘de ontmanteling’ in het gunstigste geval met gesloten beurzen….??  Met een afkoop van 2 miljoen komt Dantumadiel goed weg, zo schat ik in. Hoe gaat het armlastige Dantumadiel het afkoopbedrag financieren? Opnieuw een forse verhoging van de OZB?                    

Evaluatie samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Sinds 1 januari 2019 werken de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân samen. Conform de gemaakte samenwerkingsafspraken neemt Dantumadiel per die datum alle diensten af van de nieuwe heringedeelde gemeente. Uit de geconstateerde knelpunten vanuit de beide colleges en de ambtelijke organisatie blijkt dat deze samenwerking nog niet optimaal verloopt. Op zich is dit niet vreemd natuurlijk. Eerst dienden de vier ambtelijke organisaties van de vier genoemde gemeenten te integreren. Vervolgens moet deze nieuwe en grote organisatie (638 medewerkers) en ook nog eens gehuisvest op drie verschillende locaties (Damwâld, Dokkum en Kollum) twee gemeenten bedienen.  Dit alles kun je gerust een megaoperatie noemen, hetgeen een flink aantal jaren in beslag zal nemen alvorens alle partijen tevreden zullen zijn.                                                                                                                                     

Basisafspraken beide colleges voor tussentijdse evaluatie
Jaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd. In november 2019 hebben de beide colleges een aantal basisafspraken voor de samenwerking gemaakt en is er een kader voor de evaluatie meegegeven. Enkele uitgangspunten van dit kader zijn:

  • De negatieve spiraal in de samenwerking doorbreken.
  • De organisatie ruisvrij maken en de behoefte van Dantumadiel aan eigen identiteit invullen.
  • Een oplossing die de drie eenheden, nl. de beide colleges en de organisatie,  gelukkig maakt.

In hoeverre zullen genoemde uitgangspunten nog gerealiseerd kunnen worden nu Dantumadiel binnen 1,5 jaar de samenwerking alweer begint te ontmantelen?      


Klaas Houtstra                                                                                                                                    
Raadslid CDA Dantumadiel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.