02 mei 2019

Waarom de investering in een nieuw koelssysteem weggegooid geld is

Op dinsdagavond 30 april stond het binnenklimaat van het gemeentehuis te Damwâld op de raadsagenda. Het college stelde voor het kapotte koelsysteem direct te vervangen door een soortgelijk systeem. Ondanks deze investering zullen de klachten in de zomerperioden van de kantoren op de zuidzijde daarmee blijven bestaan. Ook zullen de energielasten niet dalen. De benodigde lening om dit systeem aan te schaffen wordt in 15 jaar afgelost. Gemiddeld bedrag aan rente en aflossing bedraagt € 7.348 per jaar. Daarmee komt dit op een totale investering van 15 jaar x 7.348 = € 110.220.

Omdat de Cv-ketels binnen afzienbare tijd ook vervangen dienen te worden, kwam het CDA met een amendement om - in plaats van te investeren in een nieuw koelsysteem - een bedrag van € 772.800 te investeren in een energiezuinig en zeer duurzaam klimaatsysteem voor grote gebouwen. Dit is namelijk een airco en verwarming in één, all-electric, dus zonder gas!! De temperatuur is daarmee per kantoorruimte in te stellen. Dus de klachten in de zomerperioden van de kantoren op de zuidzijde behoren dan tot het verleden. Bovendien laat je als gemeente zien dat duurzaamheid hiermee niet alleen in woorden een speerpunt is, maar dat je als organisatie er zelf ook naar handelt.

Dergelijke klimaatsystemen verdienen zich in 10 tot 12 jaar terug in verband met lagere energielasten, ongeveer dus € 70.000 per jaar. De benodigde lening wordt eveneens in 15 jaar afgelost. Gemiddeld bedrag aan rente en aflossing bedraagt € 60.249 per jaar. Echter de energiebesparing bedraagt gemiddeld per jaar € 70.000. Per saldo een besparing van € 9.751 per jaar (!). Bij een looptijd van 15 jaar is dit een besparing van € 146.265 ( 15 x 70.000 = 1.050.000 – 15 x 60.249 = 903.735)!

In 15 jaar hebben we, in plaats van een uitgavenpost van € 110.220 voor een koelsysteem, een besparing van € 146.265 en… daarnaast een energiezuinig en duurzaam klimaatsysteem in het gemeentehuis!

Jammer dat alleen het CDA voor dit amendement stemde en alle andere partijen kozen voor het uiteindelijk duurdere alternatief van het college, waarmee ruim een ton over de balk wordt gegooid…

En ook al is het gemeentehuis mogelijk over enkele jaren (deels) geen gemeentehuis meer, een energiezuinig en duurzaam klimaatsysteem is ook bij andere gebruikers/ eigenaren meer dan welkom! 

Klaas Houtstra,
Riedslid CDA Dantumadiel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.