09 december 2010

WâldNet: CDA wil dorpstatus Feanwâldsterwâl

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar, aanstaande dinsdag 14 december, komt het CDA met een initiatiefvoorstel om Feanwâldsterwâl per 1 januari 2011 tot dorp te verklaren. Op dit moment heeft deze gemeenschap die status niet.\r\n\

Feanwâldsterwâl ligt zowel in Dantumadiel als in Tytsjerksteradiel en heeft in 1978 geen eigen postcode gekregen. Feanwâldsterwâl werd evenwel algemeen als een dorp beschouwd en ook als kern in de gemeentegids van Dantumadiel benoemd. Sinds 2009 is er een actiecomité actief dat ijvert voor de formele dorpstatus van Feanwâldsterwâl. Het comité is in het leven geroepen toen bleek dat Feanwâldsterwâl in 2009 niet meer in de de Dantumadielse gemeentegids vermeld werd, maar slechts te boek stond als de Wâl onder Feanwâlden. De inwoners schaarden zich massaal achter de wens van het comité om een dorp te worden.

Het college van B. en W. is van mening dat er pas sprake kan zijn van een dorp als het middels een grenscorrectie in één gemeente komt te liggen. Op dat moment zijn er volgens TNT maatstaven ook voldoende adressen voor een postcode. CDA Dantumadiel vindt dat Feanwâldsterwâl in Dantumadiel nu al een dorpstatus dient te krijgen. Het gaat om een gemeenschap met een grote cultuurhistorische waarde en een eigen ontstaansgeschiedenis. Bovendien hechten de inwoners sterk aan een eigen identiteit. Het ontbreken van een postcode of het feit dat de helft in Tytsjerksteradiel ligt, heeft daar geen invloed op. Recentelijk heeft ook het kleine Oostmahorn in Dongeradeel de dorpstatus gekregen zonder eigen postcode.

Het CDA Dantumadiel betreurt het dat, ondanks de toezegging van de burgemeester in 2009, Feanwâldsterwâl wederom niet is opgenomen in de Dantumadielse gemeentegids, zelfs niet als buurtschap. In het voorstel aan de raad zal het CDA daarom pleiten voor het vastleggen van de dorpstatus, los van de wetgeving en de postcodering. Verder wordt gevraagd om er bij buurgemeente Tytsjerksteradiel op aan te dringen om hetzelfde besluit te nemen. Zodra er sprake is van herindeling, moet het streven zijn om het dorp in één gemeente onder te brengen.

bron: WâldNet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.