30 mei 2019

Werkbezoek Jeugdhulp bij gemeenten

Naast de informatie die we van het college krijgen via ambtenaren of andere deskundigen, is het ook prettig en van zeer groot belang om over belangrijke onderwerpen op de hoogte te worden gehouden door onze eigen CDA deskundigen. Maandag 27 mei was er een bijeenkomst in Zwolle over jeugdhulp bij gemeenten. Sietze Wijbenga en Adrie Slomp waren daarbij aanwezig waar ze in het prachtige Dominicanenklooster werden verwelkomt.
 
Door het hele land heen zorgt de jeugdhulp binnen het Sociaal Domein voor grote financiële problemen bij gemeenten. De tekorten lopen op tot in de miljoenen euro’s. Hoe komt dit, waar zit het fout en hoe kunnen we dit veranderen? Tweede kamerlid René Peters (met jeugdzorg in zijn portefeuille) heeft geprobeerd om hier, niet alleen vanuit zijn eigen expertise maar ook door zijn vele werkbezoeken door het hele land, verschillende antwoorden op te geven. 
 
Als eerste noemde hij drie feiten.
1. Er zijn financiële problemen, de volume van de jeugdzorg neemt toe, sommige grote jeugdinstellingen hebben het moeilijk. 
2. In veel gemeenten is het een open-huis-constructie. We weten niet wie de zorgaanbieders zijn en die worden niet gecontroleerd.
3. Het positieve nieuws is dat er wijk/gebiedsteams zijn en weinig echt schrijnende gevallen. In het vervolg gesprek en levendige discussie met de groep aanwezigen kwamen een aantal kernpunten naar voren.  1. Ken uw aanbieders, vooral omdat het er vaak ook zoveel zijn. Open-huis financiering moet zo zijn dat er goede controle is op de zorgaanbieders en welke specifieke zorg er waar en waarvoor wordt aangeboden.  2. Wat valt onder zorg en wat valt onder onderwijs? 3. We moeten de vraag stellen wat we “zorg” noemen of nog willen noemen? 4. Zijn de gemeentes niet te vrij in het toekennen van indicaties? 5. Waar zit het “lek”. Moeten we dit zoeken bij de WLZ, of richting justitiële kant? 6. Het contact met de huisartsen loopt verschillend. Rechtstreekse verwijzingen van huisartsen zijn duurder en daardoor vaak slechter te controleren.  7. Zijn we niet doorgeschoten met diagnosticeren? 8. Vanuit het kabinet is er nu voor 3 jaar compensatie toegezegd. Daarmee is een gemeentelijk begroting in het 4de jaar niet rond te krijgen.
 
Voor ons was dit goede technische informatie en een erg leerzame avond. Mede ook om het feit eens te kijken naar hoe zich onze regionale situatie laat spiegelen aan het landelijke beeld. En tegelijk natuurlijk erg leuk om andere CDA raadsleden en wethouders te ontmoeten en te spreken.
 
Met hartelijke groet,
Adrie Slomp en Sietze Wijbenga. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.