Eén gemeente Noordoost Fryslân

CDA Dantumadiel spreekt zich uit voor één gemeente in Noordoost Fryslân in 2018, om de nieuwe taken op te kunnen vangen. Tot die tijd willen we graag goed samenwerken met de buurgemeenten en een efficiënte organisatie neerzetten met betaalbare dienstverlening voor de burger.

De druk vanuit Den Haag naar grotere bestuurlijke eenheden via de financiële weg neemt toe. Ook de taken die de overheid afschuift naar gemeenten, met name de megaklus van de drie decentralisaties (werk en participatie, jeugd en langdurige zorg) kunnen gemeenten van onze omvang niet alleen uitvoeren en dit vraagt om samenwerking. Een ambtelijke fusie is een oplossing, maar wel de duurste! De extra kosten hiervan, onder andere voor het in stand houden van alle bestuurslagen, bedragen voor Dantumadiel jaarlijks ruim € 1 miljoen. Daar komt het mislopen van de miljoenen van de herindelingbijdrage van het rijk nog eens bovenop. Dat geld wordt nu niet voor de inwoners ingezet.


Een ambtelijke fusie heeft vaak een beperkte houdbaarheid. Wisseling van bestuurders en managers is een risico, doordat nieuwe mensen zich moeten voegen in een gezamenlijke visie en aanpak, terwijl elke gemeenteraad zijn eigen plannen blijft trekken. Bovendien moeten ze met elkaar door één deur kunnen. De kans is levensgroot dat de geest na verloop van tijd de fles verlaat. Ontvlechting en een financieel debacle is dan het gevolg. Bovendien is een ambtelijke organisatie die moet luisteren naar vier colleges, aangestuurd door vier gemeenteraden, tijdrovend en duur. Ook in Dantumadiel zijn deze risico’s bekend, maar helaas niet onderkend. Noordoost-Fryslân was voorloper met het samenwerkingsverband NOFA. De hele provincie keek met ontzag naar deze ontwikkeling. De visie was goed, maar de ambitieuze samenwerking is gestrand op bestuurlijke frictie. En als we niet oppassen gaat ook het sociaaleconomisch Masterplan (ANNO) met zes kapiteins dezelfde weg.

 

Naast de financiële en organisatorische urgentie voor samenwerking is er nog een belangrijke reden voor één gemeente Noordoost-Fryslân: de vorming van een economisch sterke regio. Dat vereist krachtenbundeling en visie. Er zit hier grote economische potentie met inwoners die dit gebied op de kaart willen zetten, ondanks een somber economisch tij. Bedrijven, scholen, verenigingen, stichtingen en instellingen versterken elkaar en zitten al lang niet meer vast in hokjes met gemeentegrenzen. Burgerinitiatieven drijven naar boven, denk maar aan Wetterwâlden!

Meer bestuurlijke eenheid is voor dergelijke plannen de formule tot succes. Het idee dat het toch nooit wat wordt met deze vier gemeenten – gehoord van een lokale partij in het raadsdebat – is de grootst mogelijke diskwalificatie van die inwoners, die harder aan deze regio trekken dan sommige politieke bestuurders.

CDA Dantumadiel kiest daarom voor één gemeente Noordoost-Fryslân in 2018. In de tussentijd moet er een sterke regiovisie komen, met een goed bedrijfsplan en een betaalbare dienstverlening dicht bij de burger. Gelukkig is men van deze visie in Dongeradeel en Kollumerland al overtuigd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.