Algemene Ledenvergadering CDAdfm


De Fryske Marren

Uitnodiging ALV                                                                        

      

Het bestuur van CDA De Fryske Marren nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op:

Donderdag 9 mei 2019 in zalencentrum Sint Nyk                           Aanvang: 20.00 uur, Voorzaal

Agen

 1. Opening met welkom

 2. Mededelingen

 3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 30-10-2018 (Bijlage 1)

 4. Afscheid van voormalig wethouder Janny Schouwerwou

 5. Vaststellen Jaarverslag 2018 (Bijlage 2)

 6. Vaststellen financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 (Bijlage 3)

 7. Terugblik op Provinciale Staten en Wetterskip verkiezingen

 8. Partijvernieuwing

 9. Afscheid bestuurslid Durk Haarsma

 10. Voorstel nieuw bestuurslid Jetske Veltman

 11. Rondvraag

 12. Sluiting   

Bestuur CDA De Frykse Marren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.