08 juli 2021

Amendement 'Blikken Skuorre Sleat' aangenomen

Maandag 5 en woensdag 7 juli behandelden we in de gemeenteraad de Perspectiefnota. Wat onze fractie betreft een nota met te weinig perspectief, aan de andere kant begrijpen we ook dat het College kiest voor een gedegen financieel beleid.

Op initiatief van ons raadslid Roel Roeleving hebben we samen met FNP en CU een amendement ingediend om € 35.000,- beschikbaar te stellen voor Herbestemming van de Blikken Skuorre in onze stad Sloten. Het amendement is door een meerderheid van de raad aangenomen en dat betekent dat de initiatiefnemers aan de slag kunnen met het opknappen van dit pand en de realisatie van twee appartementen. Door de bijdrage van de gemeente kan de huurprijs zo laag mogelijk gehouden worden. Met dit amendement laten we zien dat we initiatieven uit de gemeenschap steunen. Het CDA waardeert de inzet van de verschillende stichtingen en verenigingen uit Sloten!

De volledige tekst van het amendement vind je hier:

https://dfm.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/965d73f9-b7ca-4b2e-b472-99fdfd3115e2?documentId=12161867-2df7-48d2-9bd3-19bbd716b137&fbclid=IwAR2nnFqI8IpT2EsnfJL2boi0jSQfhPB97HV9rW_Gio5niaK2RF33YbAP0Ls

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.