08 december 2020

Coronafonds voor Culturele en Maatschappelijke organisaties

Gemeente De Fryske Marren krijgt een coronaregeling voor verenigingsleven. Daarmee is de daarvoor ingediende motie door CDA, FNP en Partij van de Arbeid, ChristenUnie en Groen Links door de gemeenteraad aangenomen.

Door de coronacrisis ligt het maatschappelijk, culturele en verenigingsleven op een groot aantal terreinen stil. Door het wegvallen van activiteiten lopen zij inkomsten mis die noodzakelijk voor het vervullen van hun activiteiten zijn. Een aantal verenigingen komt door de verminderde inkomsten zodanig in de problemen, dat de toekomst na de coronacrisis onzeker is. Veel van deze maatschappelijke organisaties kunnen geen beroep op steunmaatregelen doen, omdat de bestaande regelingen enkel voor het bedrijfsleven gelden.

Het CDA, de FNP en de Partij van de Arbeid ,Groen Links en ChristenUnie willen met de speciale regeling de getroffen dorpshuizen, sport- en andere verenigingen ondersteunen. ,,Deze instellingen vervullen een belangrijke rol in ons leven en dragen bij aan het welzijn van onze mienskip”, zegt CDA-raadslid Roel Roelevink, ,,De verenigingen zijn het cement van onze samenleving. Door de coronacrisis kunnen deze instanties wellicht hun activiteiten na deze crisis niet meer vervullen. Dat is zonde! De CDA fractie De Fryske Marren is van mening dat de gemeente een taak heeft om dit te voorkomen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.