29 juni 2021

Eindelijk weer fysiek vergaderen

Eindelijk weer fysiek vergaderen met de fractie.

Bijpraten, de laatste raadsvergaderingen voorbereiden en plannen maken voor na de zomer;

voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen #GR2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.