26 januari 2022

Kunst- en cultuurbeleid 2022-2028

In de raadsvergadering van vanavond behandelden we het beleidsplan Kunst- en cultuur: Kunst stroomt!

Hierbij de bijdrage van ons raadslid Geeske Homma-Visser:

En dan nu eindelijk het cultuurbeleid op de agenda! Als cultuursector moet je wel geduld hebben. We hebben dat de afgelopen weken landelijk al kunnen zien bij het versoepelen van de coronaregels, waarbij de culturele sector achteraan mocht sluiten.

Maar ook in onze gemeente moet je als cultuursector geduld hebben. Bij het Petear moesten de insprekers erg lang wachten voordat ze hun bijdrage naar voren konden brengen en de vorige raadsvergadering liep zo uit dat het agendapunt naar de vergadering van vanavond werd verschoven. Een ook de spelregels voor het ingestelde Coronafonds voor de culturele verenigingen zijn nog steeds niet duidelijk.

Maar … áls je dan die mensen uit de culturele sector bij elkaar hebt dan stroomt het, zoals de titel van dit beleidsstuk luidt. In de inleiding spreekt wethouder De Jong over de kracht van kunst en cultuur, over verbinding, samenwerken, genieten. Genieten van het zelf beoefenen en daardoor ook anderen laten genieten. Ik herken dat gevoel; ik speel zelf in het muziekkorps en afgelopen donderdag mochten we weer muziek maken; heerlijk!

Ik was ook bij de bijeenkomst van culturele verenigingen in Sint Nicolaasga om met elkaar te kijken of er in gemeente De Fryske Marren ook een UIT-festival georganiseerd kan worden. Daar voelde je het enthousiasme echt stromen. Dat enthousiasme was ook te horen bij het Petear. Alle insprekers waren positief over het voorliggende beleidsplan. Onze fractie is dat ook. Na jaren van bezuinigen biedt dit plan weer perspectief.

We zijn blij dat er verbinding gemaakt wordt met welzijn en sport, ook als het gaat om subsidies. Verder hadden we zelf gedacht aan een cultuurcarrousel, maar het organiseren van een Culturele Uit-dag is natuurlijk een prachtige kans om verenigingen en organisaties met elkaar in contact te brengen en om zichzelf te presenteren.

In het plan wordt ook gesproken over grote culturele evenementen en de insprekers twijfelden of de hiervoor bestemde budgetten toereikend zouden zijn. Onze fractie wil de portefeuillehouder wel meegeven dat onze eigen amateurverenigingen, de koren en korpsen en toneelverenigingen het de afgelopen jaren zonder financiële steun van de gemeente moesten zien te redden. Wat de CDA-fractie betreft zou eventueel extra beschikbaar budget toch echt daar terecht moeten komen.

Tenslotte: De CDA-fractie kan instemmen met het raadsvoorstel en wil haar waardering en dank uitspreken aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit beleidsstuk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.