30 juni 2021

Motie 'Kleinschalig wonen' aangenomen

Vanavond bespraken we in de raadsvergadering o.a. het WMO beleidsplan. Fractielid Ria Derks diende bij dit onderwerp een motie in m.b.t. Kleinschalig wonen. Ouderen in de dorpen wonen vaak langer in hun soms te grote of niet aangepaste woning omdat ze anders uit het dorp moeten en dus uit hun sociale omgeving. Een kleinschalig hofje of appartement in het dorp biedt dan meer wooncomfort en brengt mensen bij elkaar, waardoor eenzaamheid wordt ondervangen. Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat er ruimte op de woningmarkt komt voor gezinnen en/of starters. Aan het college is gevraagd om te kijken of er in onze dorpen behoefte is aan dergelijke woonvormen. De motie is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.