11 februari 2022

Op pad met de verkiezingsposters

Vrijdag 11 februari gingen onze lijsttrekker #1 Luciënne Boelsma, #3 Jan van Zanden en #5 Geeske Homma met de verkiezingsposters op pad. We brachten deze bij verschillende mensen waarmee we als fractie de afgelopen periode contact hebben gehad, omdat zij iets onder onze aandacht wilden brengen. Wij wilden hen laten weten dat ze ook de komende 4 jaar weer op ons mogen rekenen.

's Morgens om half 9 wandelden we al met Hanneke Schmeink uit Oudehaske naar it Nannewiid. Onderweg in gesprek over It Hasker Pompke en de ontwikkelingen rondom in Nannewiid. (foto 1)

Op foto 2 overhandigt Jan de poster aan Tjitte Huitema in Oudehaske, die de belangen van de agrariërs in onze gemeente blijvend onder onze aandacht brengt.

Op foto 3 geeft Luciënne de poster aan Jikke de Jong, voorzitter van Muziekvereniging Crescendo Idskenhuizen. Het muziekkorps heeft het moeilijk en hoopt op een bijdrage uit het Coronafonds.

In de stad Sloten keken we met Menno Knot bij de Blikken Skuorre waar de Stichting Vrienden van Sloten graag 2 appartementen voor starters wil realiseren. (foto 4)

Marten Speerstra is vrijwilliger bij het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Met het doortrekken van het pad op de IJsselmeerdijk richting het gemaal ontstaat voor de inwoners en toeristen in Lemmer een nieuw wandel- of fietsrondje. (foto 5)

Jeannet Bekedam is voorzitten van Plaatselijk Belang Nijemirdum en bracht de oneerlijke verdeling van gemeentelijke en niet-gemeentelijke AED’s onder onze aandacht. (foto 6)

Foto 7 is gemaakt bij Sjerp Jaarsma op de Hege Gerzen, waar Sybrandy’s Speelpark nu ook gevestigd is. Mooi dat “It Fûgeltsjepark” in Gaasterland kon blijven.

Ook waren we bij Erwin Bethlehem in Joure. Een echte MKB-er (Dox Imagemakers), die zich ook inzet voor mooie evenementen, zoals de Ballonfeesten en Herema Park Live. (foto 8)

Het was een dag met mooie gesprekken over prachtige initiatieven in onze gemeente.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.