07 april 2021

Parkeren Bantegaplein Lemmer

In het centrum van Lemmer wordt op dit moment een parkeergarage en een nieuwe supermarkt gebouwd. Deze bouwactiviteiten zorgen ervoor dat toeristen en het winkelpubliek tijdelijk, voor een periode van twee jaar, niet meer gebruik kunnen maken van het Bantegaplein. Dit levert overlast op voor de omwonenden van het Bantegaplein. De bewoners hebben middels een handtekeningenactie aandacht gevraagd voor dit probleem.

Fractielid Roel Roelevink heeft met diverse bewoners gesproken om zich goed te laten voorlichten over de ontstane problematiek. In de raadsvergadering van 31 maart is dit agendapunt besproken. Dhr. Roelevink heeft in zijn bijdrage aangedrongen om snel in gesprek te gaan met omwonenden en ondernemers om draagvlak te creëren voor een oplossing voor de langere termijn.

In totaal komen er 207 parkeerplaatsen, 79 algemene parkeerplaatsen en 128 in de parkeergarage. De wethouder heeft op de vraag van de dhr. Roelevink, voor wie deze parkeerplaatsen beschikbaar zijn, aangegeven dat de parkeerplaatsen voor iedereen toegankelijk zijn. De gratis parkeerplaatsen zijn dus niet exclusief voor de supermarkt. De parkeerplaatsen benedendeks zijn ’s avonds en ’s nachts wel afgesloten.

De raad stemt in met de volgende acties:

- De gemeente gaat in gesprek met twee particulieren om tot de zomer van 2023 gebruik te kunnen maken van terreinen aan de rand van Lemmer. Hier kunnen 150 auto’s parkeren.

- Tot 2023 zal het Fedde Schurerplein open zijn voor parkeren.

- Men gaat onderzoeken of er tijdelijke parkeerplaatsen kunnen worden gemaakt aan de Parkstraat.

- Borden met de tekst ‘ uitsluitend voor bewoners’ plaatsen in de drukke straten die uitmonden op het Bantegaplein.

- De gemeente gaat in gesprek met ondernemers, het verzoek is of de medewerkers op het grote terrein willen parkeren.

De CDA fractie zal de komende tijd in gesprek blijven met bewoners, om toe te zien, dat er voor deze problematiek een bevredigende oplossing komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.