Laagdrempelige inloop in Joure is groot succes

JOURE - Het CDA-huis in de Midstraat van Joure heeft de afgelopen twee weken veel opgeleverd. Volgens lijsttrekker Luciënne Boelsma werden veel suggesties aangedragen, die overeenkomen met de interactieve bijeenkomsten, die voor de verkiezingen werden georganiseerd. "We geven hier een vervolg aan."

Een groot aantal inwoners liep naar binnen om met de CDA'ers te praten over verschillende onderwerpen. "Mensen vonden deze laagdrempelige manier van werken fijn", legt Boelsma uit. Woningbouw is een onderwerp dat vaak werd aangedragen. "Met name aandacht voor levensloopbestendige woningen. Senioren geven aan dat er behoefte is aan verbinding. Zorg met wonen. Jongeren willen ruimte op de woonmarkt voor zowel jongeren als ouderen."

De directe leefomgeving is een ander onderwerp dat veel aan bod kwam. "Het moet netjes zijn en vooral toegankelijk. Fietspaden zijn een aandachtspunt. Mooie uitdaging voor onze kandidaat Jan van Zanden om hier tijdens zijn vele fietstochten aandacht aan te besteden."

Ook sport en cultuur zijn belangrijke thema's. "Vrijstelling van onroerend zaak belasting voor sportgebouwen wanneer er maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Met dit idee willen wij meer financiënle ruimte bij de verenigingen creënren." Ook denkt het CDA aan bijvoorbeeld een duurzaamheidsfonds. "Bij cultuur ligt er een duidelijk vraagstuk in Joure, maar ook in de rest van de dorpen moet er gekeken worden naar de knelpunten."

Voor de 'oksel' van Joure, de driehoek tussen de nieuwe snelwegen, zijn ook ideeën ingeleverd. "Dit varieert van natuur tot zonnepanelen en van een pretpark tot een proeftuin voor circulaire economie. Na de zomer gaan we de ideeën verder uitwerken en willen bijvoorbeeld een thema-avond organiseren. Circulaire economie zou een mooi thema zijn", voorziet Boelsma.

Het succes van het CDA-huis is voor de partij aanleiding om er een vervolg aan te geven. "We willen deze laagdrempelige inloop vaker organiseren. Ideeën genoeg om samen met de inwoners van De Fryske Marren mee aan de slag te gaan."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.