Donderdag 28 juni brachten Statenfractieleden Maaike Prins en Anne Schelhaas met hun fractiemedewerker een bezoek aan het agrarisch bedrijf van de maatschap van der Weerd in Scherpenzeel net buiten onze gemeentegrens. Marten Speerstra was namens het CDA vanuit het ‘Wetterskip’ aanwezig.

Natuurlijk waren hier ook de gemeenteraadsleden bij betrokken, Afke Kester Tamminga vanuit de gemeente Weststellingwerf en vanuit de fractie van het CDA van de Fryske Marren Ria Derks.

De vertraging , daling van het veen in combinatie met de beperking van de  uitstoot van CO2,  gaan een belangrijk thema vormen in aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten en Wetterskip in 2019.

Het  CDA vindt het belangrijk zich goed te laten informeren over de problematiek en de inzet vanuit agrarische wereld die er op dit moment wordt gepleegd.

En dat die inzet er is bleek uit de bijeenkomst in Scherpenzeel, met een werkbezoek in de weilanden konden de statenleden en fractieleden met eigen ogen zien en ervaren hoe groot de betrokkenheid van de boeren is om tot een oplossing van de problematiek te komen.De boodschap van de boeren in de grote veenpolder was duidelijk:  “Ga door met de aanpak van onderop die door de provincie is ingezet en zorg voor draagvlak, dat is belangrijk om tot een goede oplossing van de veenweideproblematiek te komen”.

 

In de kansrijke gebieden vindt een gebiedsproces plaats met een actieve klankbordgroep van boeren.

De uitwerking van de veenweidevisie  (https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/veenweidevisie) wordt hier in praktijk gebracht, waardoor knelpunten, kansen en oplossingen boven water komen. In dit gebied (1 van de 8 kansrijke in Fryslân) wordt de onderwaterdrainage in praktijk gebracht.

Met de onderwaterdrainage kunnen boeren in droge perioden het slootpeil verder omhoog brengen en in natte perioden laten dalen.  Door het infiltreren van water in de bodem blijft het veen nat en oxideert minder, maar dat niet alleen ook de uitstoot van CO2 wordt hierdoor beperkt.

De pilots met onderwaterdrainage kunnen een effectieve oplossing zijn voor de problematiek van daling van het veen als ook de uitstoot van CO2, om echter tot de juiste meetresultaten te komen is tijd nodig. De droogt e van dit moment geeft  nadrukkelijk andere uitkomsten dan  metingen in hele natte periodes.

Om een betrouwbare analyse te kunnen doen is meting over minimaal drie jaar een voorwaarde.

Ook de gemeente de Fryske Marren is een “veenrijke gemeente”, werkbezoeken zoals in de grote veenpolder geven een beeld van de problematiek van de daling en de CO2 uitstoot van het veen.

Boeren in dit gebied die er in veel gevallen al van generatie op generatie boeren en de grond door en door kennen zoeken met elkaar naar een oplossing, trajecten die vooral tijd vragen.

Wij willen de betrokken boeren danken, het was een bijzonder leerzame ochtend!

Ria Derks

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.