08 december 2021

Woningbouw De Fryske Marren

Op 8 december jl. is in de raadsvergadering uitgebreid over de woningnood in onze gemeente gesproken. Op initiatief van een aantal partijen, waaronder het CDA, is aan het college verzocht om met een zgn. huisvestingsverordening te komen. In een dergelijke verordening komen zaken aan de orde zoals een zelfbewoningsplicht, toewijzing kavels aan eigen inwoners, afspraken met woningbouwcorporaties over voorrang verhuur van woningen aan eigen inwoners, en tegengaan illegale verhuur ten behoeve van recreatie. Met een dergelijke verordening wordt er weer een stap gezet om de woningnood te doen verminderen. De motie is na een kleine wijziging overgenomen. Het college heeft de toezegging gedaan om met een raadsvoorstel te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.