09 oktober 2020

Boeren, we hebben ze allemaal nodig

Mijn naam is Cor Flapper. Samen met mijn broer en vader runnen wij een melkveehouderij bedrijf in Harich. We hebben 285 koeien met bijbehorend jongvee en bewerken 200 hectare grasland.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen draai ik mee met de CDA-fractie als schaduwfractielid. Nu werd mij gevraagd om als jonge boer een stukje over de landbouw te schrijven en daarbij aan te geven wat ik van de politiek, en het CDA in het bijzonder, verwacht.

Boerenprotesten; grootste winst: dat we als sector 1 waren

Het is inmiddels een jaar geleden dat we de eerste boerenprotesten hadden. Voor mij een indrukwekkende gebeurtenis. Zelf ben ik niet op pad geweest maar we hebben thuis met vlag, spandoek en trekker de actie wel ondersteund en alles op de voet gevolgd. Voor mij was de grootste winst dat we als sector 1 waren en dat het overgrote deel van de maatschappij achter de boer staat en onze sector waardeert!

Als toekomstig boer heb ik een klein poosje getwijfeld of ik wel echt melkveehouder zou moeten worden. Je doet je werk met plezier en met liefde voor het vee, de natuur en je omgeving en toch hoor je via de media alleen maar dat je het verkeerd doet. Dan ga je vanzelf twijfelen of je je droom om boer te worden wel wilt realiseren.

Verder bouwen aan een fantastische agrarische sector

Een stukje waardering en begrip is zo belangrijk. En dat is ook wat er van de politiek gevraagd werd en wordt. En vanuit waardering voor het werk dat wij doen, en met begrip voor het waarom we op onze manier met zoveel diversiteit tussen boeren ons werk doen, kunnen we verder bouwen aan een fantastische agrarische sector.

Helaas mist waardering en begrip nog steeds teveel in de huidige politiek. Boer zijn is een manier van leven, wat van generatie op generatie doorgegeven wordt. Dat kun je niet van de ene op de andere dag veranderen. Als er dan wordt geroepen dat de helft van de veestapel weg moet, of dat alle boeren biologisch moeten worden, schop je tegen het zere been. Je kunt niet zomaar van een boer met weinig grond en een hoge productie (intensieve melkveehouders) verwachten dat die biologisch of heel extensief worden, ook al blijven ze dan boer...

Voor mij is dat hetzelfde als van Jesse Klaver of Esther Ouwehand te vragen de CDA (of nog extremer FvD) ideeën te gaan verkondigen. Dan zijn ze ook nog steeds politicus toch?... Of van de dj’s op radio 538 te verwachten dat ze radio 1 gaan verzorgen. Dan wordt hetzelfde beroep voor hen ineens minder leuk.

Duidelijke richting naar de toekomst

Ik hoop dat de politiek dit toch ergens in gaat zien. Zij moeten niet op de stoel van de boer gaan zitten, zoals met de voermaatregel werd getracht, maar op hoofdlijnen kaders stellen en richting geven. En dat dan met stimulerende regelingen zien te bevorderen. Als er duidelijk richting naar de toekomst wordt aangegeven zal een groot deel van de boeren best mee willen in veranderingen. Maar niet iedereen kan dat of wordt daar gelukkig van. En dat is denk ik helemaal niet erg, want voor de volgende generatie kan er wel een heel andere soort boer nodig zijn dan de natuur inclusieve kringloopboer die we nu graag meer willen zien.

CDA, neem het voortouw en koester de boer

Naar mijn mening ligt voor het CDA de uitdaging vooral in het omzetten van woorden naar daden. Met het visie stuk “Zij aan zij”, wat een discussie stuk was, werd ruim gediscussieerd over de landbouw. En wat er over landbouw in stond was best goed. Maar de leden vonden het niet goed genoeg, dus is het aangepast naar nog beter. Dus de waardering en het erkennen van het belang van de landbouw zoals we die nu hebben is er wel. Maar, met mensen op de post van minister of gedeputeerde te ambiëren, geef je invulling aan de woorden. Nu wordt het te makkelijk aan andere partijen gegeven. Neem het voortouw hierin, dan kun je maximaal iets betekenen voor de sector. En verder maakt het CDA zich terecht(!) sterk voor het verdienmodel van de boer. Wat mij betreft is dat niet alleen sleutelen aan betere opbrengsten maar ook het verminderen van kosten door onnodige overbodige regels.

Dus koester de boer, stimuleer waar je meer van wilt maar behoud de diversiteit van de verschillende manieren van boer zijn. We hebben ze allemaal nodig!

Groeten Cor

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.