14 januari 2022

De week van Barbara Gardeniers

Het werk dat verricht wordt om te komen tot een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is niet altijd zichtbaar. Het is een samenspel van hardwerkende vrijwilligers en de leden, die uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid hebben. Op 11 november 2022 ben ik benoemd tot voorzitter van de lokale afdeling van het CDA in de Fryske Marren en heb dit proces samen met mijn mede bestuursleden Volken Holtrop, Jetkse Veltman, Douwkje Douwma en Geart Benedictus opgezet en dus van dichtbij meegemaakt.

De vertrouwenscommissie is verantwoordelijk voor het selectieproces. Deze commissie (in ons geval bestaande uit drie leden Ackelyn Stapensea, Jouke Spoelstra en Durk Haarsma, voorgedragen door ons als bestuur en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering) beoordeelt de CV's en sollicitatiebrieven en voert sollicitatiegesprekken met kandidaten die graag op een verkiesbare plek willen komen te staan. Op basis van hun bevindingen draagt de selectiecommissie vervolgens een advies kandidatenlijst voor aan de Algemene Ledenvergadering.

Alle CDA leden die in De Fryske Marren wonen, worden vervolgens uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering om de advieslijst vast te stellen. Normaal gesproken gaat dit tijdens een fysieke ledenvergadering, waarbij er plek voor plek anoniem gestemd wordt. Gezien de Coronamaatregelen moesten we dit keer een virtuele ledenvergadering organiseren. Hierbij hebben wij er als bestuur voor gekozen om niet een (ingewikkeld) online stemsysteem in te zetten, maar alle stemgerechtigde leden een anoniem stembiljet per post te sturen met een retourenveloppe. De opkomst was verbluffend: Waar normaal 20% van onze leden aanwezig is op een ALV, had nu ruim 60% van onze leden zijn stemrecht gebruikt voor de kandidatenlijst. Ondanks (of misschien wel dankzij?) Corona hebben we onze lokale partijdemocratie hoog in het vaandel weten te houden en daar zijn we trots op!

En wat voor werk staat ons nu nog te wachten?

De datum 16 maart 2022 staat natuurlijk groot (CDA) groen omcirkeld. Maar voordat we daar zijn, zullen we nog meer moeten doen. Eerst een hele hoop documenten in orde maken van alle kandidaten voor de Kiesraad. En ondertussen pakt onze campagneleider het stokje over om samen met het campagneteam, de kandidaten en de leden, onze boodschap helder over te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.