08 november 2020

De week van Geeske Homma-Visser

 

Allerzielen

De week begon met Allerheiligen en Allerzielen. Ieder jaar gedenken we in de Sint Odulphuskerk te Bakhuizen de overleden parochianen en dorpsgenoten in de Allerzielenviering op zondagmiddag. We nodigen altijd de familie van de overledenen van het afgelopen jaar uit en we merken dat velen in de jaren daarna terug komen. Het is dan ook altijd een drukbezochte viering. Na de viering gaan we samen naar het kerkhof om lichtjes te plaatsen op de graven van onze dierbaren en daarna drinken we samen nog een kop koffie. Altijd een mooi moment van gedenken en ontmoeten.

Helaas ging de viering dit jaar vanwege de corona-maatregelen niet door. Wel was er gelegenheid om ’s middags een lichtje te plaatsen op het kerkhof en als je dan tegen het eind van de middag naar het kerkhof gaat is het altijd een mooi om al die lichtjes te zien en de stilte te horen.

Vergaderen

Deze week was mijn agenda weer erg groen gekleurd. (In mijn digitale agenda geef ik de CDA-activiteiten een groene kleur).

Maandagavond hadden we Raadsvergadering waarin we de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 hebben vastgesteld.

Dinsdagavond stond er een vergadering met het bestuur van CDA De Fryske Marren gepland. Om beurten schuiven we als fractieleden bij deze vergaderingen aan. Op de agenda stond de bespreking van de functioneringsgesprekken die het bestuur de afgelopen maand met fractie en wethouders heeft gevoerd. Niet zo handig om daar als fractielid bij te zijn, dus een vrije avond.

Woensdagavond was er een Zoom-meeting met een groep jongeren uit onze gemeente. Schaduwfractielid Cor Flapper nodigt de jongeren regelmatig uit om over een bepaald onderwerp te discussiëren. Afhankelijk van het onderwerp schuift ook iemand van de fractie en/of een wethouder aan. Dit keer mocht ik samen met Luciënne omdat het over het gezondheidsbeleid ging. We spraken over het ervaren van ‘druk’. Druk om te presteren op school, druk rond werk en inkomen (studieschuld), druk van ‘social media’; de hele dag ‘aan’ staan. Ook spraken we over toenemend drugsgebruik onder jongeren, met name nu in coronatijd. Een punt van zorg!

Donderdagavond zou er een digitale bijeenkomst zijn met Tweede Kamerlid René Peters over de jeugdzorg, maar deze werd verplaatst naar later deze maand.

Wel hadden we de ALV van CDA De Fryske Marren. Voor het eerst digitaal en dat was wel even wennen. Gelukkig was er tussen half 8 en 8 uur alle gelegenheid om aan te sluiten en elkaar de kneepjes van het digitaal vergaderen te leren. ‘Ik hoor jullie wel, maar zie jullie niet’ of andersom. ‘Hoe krijg ik al die anderen in beeld?’ en meegenieten met de activiteiten van andere gezinsleden. Maar ook even gezellig bijpraten. Om 8 uur wordt het dan serieus, microfoons gaan op ‘mute’. We bespreken de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en het Verkiezingsprogramma van het CDA. Jaap Jonkers uit Joure staat op de lijst en stelt zich voor. Vanuit de vergadering krijgt hij nog een aantal aandachtspunten mee en we wensen hem veel succes.

Prachtig herfstweer

Het weekend was het prachtig weer. Zondagmiddag hebben we een heerlijke wandeling gemaakt langs het Morrapaadsje (zie foto boven).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.