01 maart 2021

Februari door Henk Alderse Baas

Februari 2021 was me de maand wel weer.

Zomaar wat onderwerpen die langs kwamen. Bollenteelt en gezondheid, Ongekend Onrecht -het item van onze nummer Twee- Pieter Omtzigt, herijking van het gemeentefonds, steunmaatregelen van ‘Friesland werkt!’, de Vogelwacht van Balk en de plannen daar, jeugdzorg, de milieustraat in Balk, een familie die met de gemeente in de clinch ligt (en de vraag wat raadsleden daarmee moeten), De Markt in Lemmer, abonnementskosten WMO, woningbouwafspraken in de regio Zuidwest Friesland, huisvesting vergunninghouders, de IJsselmeer Vereniging, Empatec, blijft het AZC in Balk?, jaarplan wegen 2021, de nationale Boomfeestdag, het Brûsplak, de energietransitie, de toekomst van de Bruine Vloot, de ontwikkelingen van Corona in onze gemeente, de laagvliegroutes Friesland, circulaire afvalketens bouwen voor het welzijn van volgende generaties, bomenkap in Lemmer, de retail-ontwikkelingen in coronatijd, de groenverzorgers in Oudehaske, de Participatiewet en Empatec, de bewaarplicht van documenten, het museum in Sloten, de Winningsvergunning Gorredijk, Solidair Friesland, hoe ga je als fractie met elkaar om, bestemmingsplannen in Broek en Harich, Veiligheidsregio, leerplicht, nota reserves en voorzieningen, een mestsilo in Oudemirdum, parkeerproblemen in Lemmer, monumentenbescherming en zo voorts….

Ik vergeet dat nog de problematiek rondom het niet-juiste gebruik van woningen voor recreatie doeleinden terwijl starters nauwelijks woonruimte kunnen vinden. Voor liefhebbers: zie mijn artikel in het Friesch Dagblad van 20 februari.

Duizelt het u al? Mij wel een beetje als ik dit zo terug lees. Persoonlijk contact wordt erg op prijs gesteld merkten wij bij het bellen van oudere leden. Maar ook u willen wij graag verder uitleggen waar wij mee bezig zijn. Neem gerust contact op en ik (of een van mijn collega-raadsleden) maak een afspraak, telefonisch of, voor zover toegestaan in deze coronatijd, op een andere manier om uw vragen te bespreken.

Houd moed en blijf gezond!

Met een vriendelijke groet vanuit de fractie,

Henk Alderse Baas

Mail: [email protected]

Tel: 06 250 41 353

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.