03 mei 2021

De week van Luciënne Boelsma

Maandag is voor ons altijd een dag waarop we veel overleggen hebben met beleidsmedewerkers. Hoe gaat het met lopende zaken en wat komt er op ons pad. Deze week o.a. over het gezondheidsbeleidsplan. Het plan ligt er en welke acties volgen eruit. Mooi om te horen wat er allemaal wordt opgepakt.

Op deze maandag ook digitaal overleg met één van mijn contactdorpen. Goed om even te horen wat er speelt. De dorpencoördinator zet de vragen uit in de organisatie en ik ben weer op de hoogte.

Omdat het dinsdag Koningsdag is, volgt aan het eind van de middag de collegevergadering. Allemaal voorstellen passeren de revue, van bestemmingsplannen tot bijvoorbeeld, hoe gaan we om met de versoepelingen corona.

Het klinkt misschien allemaal wat saai, maar juist deze dag worden er heel veel zaken besproken die van invloed zijn op de inwoners van onze mooie gemeente.

Koningsdag

Dinsdag Koningsdag en de verjaardag van iemand uit het dorp waar we zo nu en dan op bezoek gaan. Ik mis de bingo en de puzzelrit van de plaatselijke oranjevereniging, maar niet getreurd. Het vaccineren gaat nu snel, dus misschien volgend jaar weer… en de oranje tompoucen smaakten er gelukkig niet minder om.

Digitaal overleggen

Woensdag allemaal overleggen over wat complexere vraagstukken waar veel afdelingen in de organisatie samen mee bezig zijn. Dat vergt veel afstemming, maar het zijn wel de leuke vraagstukken. Daarnaast het Petear voorbereiden. Dat gaat dit keer voor mij over GR Fryslân-West, waar Empatec, Pastiel en de Wurkjouwer onder vallen. De gemeenteraad stelt kritische vragen en dat is goed. Op 12 mei kan de gemeenteraad hier weer over in petear, dan tijdens de raadsvergadering. We doen deze vergaderingen allemaal online. Juist bij deze vergaderingen mis je heel erg het contact met de raadsleden. Even ‘in praatsje oer wat elkenien dwaande hâldt'.

Donderdag een vergadering met alle wethouders gezondheid uit Fryslân. De GGD presenteert de invloed van Corona op de samenleving. Prima presentatie en respect voor alles wat de GGD doet.

Ek it Frysk komt hjoed oan bod. Tegearre mei de amtner yn petear oer de plannen foar de takomst.

Als laatste een overleg over optimalisatie schulddienstverlening.

Rijden naar voetbal

Ondertussen via de app een vraag of ik vanavond de jongens naar trainen kan brengen. Dat past net en na het eten de laatste vergadering van vandaag en dat is een hele leuke; de verkiezingsprogrammacommissie van CDA De Fryske Marren. Samen met Geeske, Meine, Cor en Gonny aan de slag. Dat gaat goed komen.

Vrij en corona

Dan is het alweer vrijdag, meestal een dag waarin ik wat zaken plan waar ik anders niet aan toe kom. Bezoekjes (mits Coronaproof) of het huis van boven tot onder poetsen. Dit keer toch een aantal overleggen omdat ik volgende week mijn 1e vrije week sinds de zomervakantie gepland heb. Met dat thuiswerken voelt het toch anders en plan je niet zo snel meer vrij.

Helaas krijgen we vrijdagavond te horen dat een klasgenoot van de jongste Corona heeft. Hij is de hele tijd bij hem in de buurt geweest, dus mag in quarantaine. De verjaardag van zoon nr3 vieren we daarom ook zonder bezoek (anders waren pake en beppe even om een bakje gekomen). De test van zondag is negatief, maar die van woensdag helaas positief. Dus in de 1e week van de meivakantie zitten we gezellig met z’n 6en in quarantaine, met een paar uitjes naar de GGD testlocatie IJlst. De contacten met de GGD zijn heel goed, petje af. Nu maar hopen dat onze laatste test negatief is. Onze 2e zoon moet na de meivakantie de examens in.

We sille sjen, mar ik wit wol dat ik tige tankber bin dat wy op in pleats wenje en ek yn quarantaine tiid alle romte ha om efkes nei bûten te gean op it hiem.

Groet Lucienne

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.