05 februari 2018

De week van Siebe Potijk

Mijn naam is Siebe Potijk, ik ben ruim 32 jaar getrouwd met Sietske de Jong.

Wij hebben vier kinderen ( 30,29, 28 en 27 jaar oud)

Als eigenaar van een financieel adviesbureau geef ik adviezen op het gebied van bedrijfsverplaatsing, kavelruil en de bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector.

Zondag 21 januari

We zijn naar de oecumenische viering geweest in de RK kerk in St. Nyk. De raad van kerken organiseerde de dienst in een behoorlijk volle kerk. De bijdrage van het jeugdkoor was een vrolijke noot in deze inspirerende viering.

Daarna hebben we geluncht in Groningen bij onze dochter en a.s. schoonzoon. We spraken o.a. over de effecten van de aardbeving in de stad.

Veel mensen hebben angst voor een volgende beving, naast de financiële gevolgen voor de gebouwen.

Op de terugreis hebben we nog een fikse wandeling gemaakt in de bossen van Beetsterzwaag.

Onderweg hebben we de inrichtingswerkzaamheden kunnen bekijken. Er worden slenken gegraven zodat de waterlopen door het gebied kunnen meanderen.

Maandag 22 januari

Maandagmiddag zijn Sietske en ik naar de begrafenis geweest van de vader van collega Jan. De herdenkingsdienst werd gehouden in het Trefpunt te Haskerhorne. Hij is begraven bij de kerk. Bij de koffie na afloop hoorde ik dat de school dicht gaat. Dit is wel een verlies voor het dorp.

's Avonds was er een fractieoverleg. Zo voor de verkiezingen zijn ook de kandidaatsraadsleden, die verkiesbaar zijn, bij het fractieoverleg uitgenodigd. De discussie over de zin en onzin van de gemeentelijke stemwijzer is boeiend.

Dinsdag 23 januari

Dinsdagmorgen aan het werk voor een agrariër in Flevoland voor energie besparing. Duurzaamheid is belangrijk in de veehouderij. De veehouder heeft twee melkrobots en hierdoor is er extra energie verbruik. Hij staat voor een investering van ruim € 50.000,- in 245 zonnepanelen. Het investeringsmodel geeft een terugverdientijd van minder dan 5 jaar aan dus zeer interessant. Fiscaal en qua liquiditeit is het een goed plan, echter omdat de boer voor 80% van zijn grond pachter is en dus de zekerheden beperkt zijn, is het mijn opdracht om de bank te overtuigen dit project mee te financieren.

Woensdag 24 januari

Woensdagmorgen naar een veehouder. In een familiegesprek bij een agrariër blijkt dat de ouders nog een groot deel van de eigendom van de boerderij hebben. Beslissingen zijn al jaren vooruitgeschoven. Ondanks de grote belangen hoop ik nu dat we stappen kunnen zetten, dit als afsluiting van de totale bedrijfsovername.

Om 15.30 u was er een in memoriam in het zorgcentrum Doniahiem. Alle bewoners die in 2017 zijn overleden werden herdacht. Mijn schoonmoeder is in november overleden. Het geeft de familie een warm gevoel dat medewerkers, voorgangers en alle vrijwilligers zo intens hier aandacht voor hebben.

Donderdag 25 januari

Donderdags heb ik geen afspraken. Op deze dag werk ik de eigen administratie bij en gebruik ik deze dag om opdrachten af te ronden.

Vrijdag 26 januari

Op vrijdagmorgen komt het blad de landpachter over januari versneld binnen. Even later krijg ik een telefoontje van een rechtsbijstand jurist, die ken omdat samen voor een klant werken. Als adviseur van de pachtersbond ben ik betrokken bij een knelpunt in de verdeling van eigenaarslasten bij bepaalde erfpachtsituaties. Het bericht dat dit nu gezamenlijk opgepakt wordt, geeft weer nieuwe hoop voor de betrokken pachters.

Om 19u. hebben we in het kader van LF 2018 het museum in Joure bezocht . Het was een groot succes. Er was veel animo en er heerste een mooie sfeer. Mooi om te zien dat de vrijwilligers van het museum zo goed dingen wisten te vertellen.

Zaterdag 27 januari

In onze boerderij gaf onze oudste zoon een feest omdat hij volgende week dinsdag jarig is.

Naast de eigen familie had hij vrienden uit het dorp en van zijn studie uitgenodigd. Veel vrienden hebben een aantal jaren geleden de studie afgerond en hebben zich hier en daar genesteld. Goed om te zien dat iedereen er was en dat we de tijd hadden om even bij te praten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.