Geeske Holtrop

Delfstrahuizen

Woonplaats:
Delfstrahuizen
 
Contact gegevens:
Telefoon: 0514-541267
Email: g.holtrop.cda@defryskemarren.nl
 
Persoonlijk
Geeske Holtrop Hoekstra geboren op 22-2-1957 in Tjerkgaast opgegroeid in Rotsterhaule, St Johannesga nu wonend in Delfstrahuizen aan het mooie Tjeukemeer.
Samen met mijn man Minne Holtrop hebben we 5 kinderen en 9 kleinkinderen die woonachtig zijn in de gemeente 'De Fryske Marren'. Hiltsje en Alco Boersma Lemmer, Volken en Grietje Holtrop Follega, Bartele en Rianne Holtrop Rostergaast www.boerbart.nl Theunis en Elianne Holtrop Delfstrahuizen.
Samen met Theunis hebben we een duurzaam gangbaar melkveehouderijbedrijf en een recreatie- bedrijf www.Boerderijrecreatie.nl Wij gaan voor duurzaamheid en kwaliteit, zie Facebook notities boerderijrecreatie.
 
Politiek
Vanaf 21 jaar ben ik al actief in de politiek, gemeenteraad Lemsterland, 'Wetterskip Fryslân', en vele andere bestuurlijke activiteiten in het verenigingsleven.
 
Komende tijd
• Vereenvoudiging van de regelgeving van o.a. evenementen.
• Het ondersteunen en stimuleren van inwoners initiatieven van uit de bevolking zoals o.a. de aanjagers van het Tjeukemeer.
• Belangrijk basisprincipe bij mijn beslissingen zal zijn werkgelegenheid.
• De belastingen zo laag mogelijk te houden.
 
Slogan
Werkgelegenheid volop stimuleren, door vooral creatief/stimulerend mee te denken met bedrijfsleven.
 
Motto
Betrouwbaar creatief en positief meedenken.
Mocht u graag meer informatie willen dan ben ik daar graag toe bereid .

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.