Gerben Veenstra

Voorzitter

Persoonlijke situatie

GERBEN VEENSTRA

Man | Vader | Directeur basisonderwijs | Raadslid

Tsjoele 22
Scharsterbrug
06-21492783

Politiek

Na een voorzitterschap van 4 jaar van het Jongerenparlement Leeuwarderadeel (Stiens e.o.) en deelname aan Nationaal Jeugddebat in Den Haag, heb ik op mijn 19e, voor het CDA, meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarderadeel. Door verhuizingen, studie en een studiereis naar Zuid-Afrika is mijn deelname aan activiteiten op een laag pitje komen te staan. Tijdens de fusie van De Fryske Marren vond ik het tijd om mij weer actief aan te melden voor het CDA en niet alleen maar toe te kijken en aan te horen.
De keuze voor het CDA is voor mij logisch... De uitgangspunten van het CDA staan voor mij als een stevig huis, die je niet zomaar omver blaast! Met name het principe dat de samenleving belangrijk is en niet de overheid spreekt mij aan. Dit betekent dat de overheid naast de mensen moet staan in plaats van tegenover de mensen. In onze samenleving is de familie ons fundament. Mensen moeten voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Hierbij vind ik ook dat er voor iedereen een taak is weggelegd in deze maatschappij. Als je nu werkt, vrijwilligerswerk doet of naar school gaat, iedereen heeft een talent en kan deze in onze samenleving inzetten.

Welke onderwerpen hebben jouw interesse?

In de afgelopen 4 jaren ben ik actief geweest in de gemeenteraad van de Fryske Marren. In de afgelopen 4 jaren heb ik me Vertrouwd en Dichtbij opgesteld. Met name vanuit de commissie Samenleving was het fijn om dichtbij de mensen te kunnen zijn. Zo heb ik Jeugd en Sport als leidraad gehad, waarbij ik de verschillende jeugdketen, sportverenigingen en jeugdsozen heb bezocht.

Naast mijn eigen portefeuille ben ik ook regelmatig op pad geweest voor andere zaken, zoals het werk van de dorpencoördinator en het vrijwilligerswerk in de ouderenzorg.

Wat zou je willen bereiken de komende periode?

Politiek is geen ver-van-je-bed-show. Iedereen beseft dat we er met z'n allen een schitterende gemeente van kunnen maken. Deze gemeente moet Vertrouwd & Dichtbij zijn voor alle burgers. Iedereen die wil, mag meedoen. We hebben daarbij alle kwaliteiten, ook die van u, nodig. We moeten ervoor zorgen dat we een stabiele gemeente zijn en blijven. Ik wil de komende vier jaar een verbindende factor zijn binnen  'De Fryske Marren’. Mijn belangstelling is breed, met een lichte voorkeur voor de jongeren, het onderwijs en de sport, omdat hier de basis wordt gelegd voor een nieuwe toekomst.

Wat is jouw slogan of motto?

  • Iedereen heeft zijn eigen-aardigheden.

  • Positief denken kan veel veranderen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.