Henk Alderse Baas

Joure

Woonplaats:
Joure
 
Contact gegevens:
Telefoon: 0513-417.207
Mobiel: 0625041353
Email: h.aldersebaas.cda@raad.defryskemarren.nl
 
Persoonlijk
Henk Alderse Baas, 69 jaar geleden geboren onder de Tjonger in Friesland en daarna verhuisd naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Zeeuws-Vlaanderen om in 1978 als advocaat in Joure te gaan wonen en werken. Getrouwd met Paulien. Drie volwassen kinderen die (helaas) buiten Friesland wonen en werken. Na 28 jaar advocatuur houd ik me nog aan de zijlijn bezig met het juridische vak, als adviseur, tot voor kort was ik intensief betrokken bij de 'Rabobank' en de zorginstelling 'Hof en Hiem'. Nu ben ik als commissaris betrokken bij enkele bedrijven.
 
Politiek
De politiek interesseerde mij altijd al. Pas in 2001 werd ik actief. Als raadslid kwam ik in de periode 2006-2010 in de toenmalige gemeente Skarsterlân in directe aanraking met de gemeentepolitiek. Na een periode pakte ik in 2014 de draad weer op. Waarom? Nieuwsgierigheid aan de ene kant: hoe werken gemeentelijke fusieprocessen eigenlijk in de praktijk? Hoe kun je een efficiënte organisatie opbouwen en tegelijkertijd culturen verenigen? En het belangrijkste: hoe maak je het voor de burgers aantrekkelijk om in één gemeente samen te leven voor een lage prijs?
Op mijn manier (en gesteund door een plezierige, kundige en grote fractie) komen we samen tot een resultaat. Ik kijk vaak naar de processen. Niet om de regels te laten regeren maar om de regels ons te laten helpen optimaal te functioneren. In de laatste raadsperiode was ik daarom actief aan de zijlijn van de raad en wel in de auditcommissie van de raad (contact met de accountant, de afdeling financiën, de verantwoording van de geldstromen), in de agendacommissie (over de agendering van de onderwerpen die in de diverse raadscommissies aan bod komen) en trad ik op als voorzitter van de commissie Ruimte die de onderwerpen voorbereid voor de raadsvergadering over de ruimtelijke ordening etc. Ook bezoek ik -net als de andere fractieleden- een aantal vergaderingen van de verenigingen voor Plaatselijk Belang in onze gemeente. Mijn interesses liggen dus in het gebied van bestuur en financiën.
 
Interesse
Ja, genieten van het leven, fietsen in de omgeving (van Rome, Santiago, Praag tot Dokkum), lezen, met treintjes spelen (rond de kerst ligt de huiskamer vol met rails) en in verre oorden en andere culturen kijken.
Van huis uit kregen wij als kinderen mee dat je je verantwoordelijkheid in deze wereld moet nemen door actief te participeren. Ik voel me daar wel bij.
 
Komende tijd
Voor de komende periode zie ik mijn rol ook in dat gebied liggen. Wel zou ik meer willen doen aan het verkleinen van de afstand burger/bestuur waarbij ik tegelijk opmerk dat burgers helaas pas actief worden als zij menen dat zij in hun belang zouden kunnen worden geschaad. Voorzichtig geformuleerd? Ja, ik zou liever meer betrokken burgers zien ook op de vergaderingen van onze partij. Ik nuanceer ook: waar wij bewust jeugd opzoeken zien we meteen een wisselwerking ontstaan. Anderzijds: als mensen tevreden zijn -en dat zijn in onze gemeente veruit de meesten!- dan is er ook geen noodzaak en vertrouwen zij op ons dat wij hun belangen en die van de gemeente/gemeenschap optimaal behartigen. Maar meer betrokkenheid komt ons vaak wel allemaal ten goede. Ik praat graag en veel met mensen en hoor en zie veel in mijn omgeving: signalen helpen mij een koers uit te zetten. Als ik meer ouderen dan jongeren zie helpt mij dat om het belang van de verschillende leeftijdsgroepen te blijven onderkennen zonder een groep specifiek te willen bevoordelen. We leven immers samen in onze gemeente maar we weten wel dat iedere groep zijn eigen verhaal heeft en soms een eigen aanpak nodig heeft zelfs als je denkt dat jij zelf niet ouder wordt.
 
Slogan
  • Vertrouwen vragen en vertrouwen geven.
  • Ik vraag mijn kiezers op het CDA te stemmen, dat is vertrouwen vragen. Ik wil vervolgens, waar dat kan, de burgers vertrouwen geven om in de lokale gemeenschappen dat vertrouwen te gebruiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.