Armoede

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid van gemeenten. Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden. En voorkomen beter is dan genezen. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst. Ze moeten met respect bejegend worden.

Wat wil het CDA?

  • Wij gaan door met projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’.
  • We zorgen ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.
  • Het CDA vindt dat jongeren met schulden de kans moeten krijgen hun opleiding af te maken. Nu stoppen deze jongeren vaak vroegtijdig met hun opleiding om (laag) betaald werk te zoeken in een poging hun schulden af te lossen. Het CDA vindt dat de gemeente in deze gevallen de afloscapaciteit voor haar rekening moet nemen, mits de jongeren hun opleiding afmaken en zich enkele uren per week inzetten voor vrijwilligerswerk in het kader van de WMO.
  • We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken of van Humanitas, of scholen).
  • Het CDA wil het kindpakket behouden en streven moet zijn dat alle kinderen die binnen de doelgroep vallen daar gebruik van kunnen maken.
  • Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. De gemeente ondersteunt waar nodig bij het vinden van een geschikte accommodatie. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen actief benaderen om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo kan de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.