Burgerschap

Het CDA ziet burgerschap als één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen en om te zien naar elkaar.

Burgerschap is een term die veel gebruikt wordt in het onderwijs en de politiek. Wat het CDA betreft ligt de focus op, nadenken over jezelf in de wereld en inleven in de leefwereld van anderen. Het CDA wil graag dat inwoners optimaal betrokken zijn op elkaar, de wijk/buurt of stad/ dorp. Dat betekent voor ons als CDA dat wij niet van alles willen regelen voor iedereen maar meer loslaten, meer vertrouwen en meer faciliteren in plaats van bovenaf opleggen.

Wat wil het CDA?

  • Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, willen wij een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving.
  • Het CDA wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor de maatschappelijke stage door dit te ondersteunen met budget.
  • Het project Kleine Kernen, Eigen Krachten (KKEK) heeft als doel in dorp, wijk of stad een groep van vijf tot acht inwoners samen te stellen, die signalen en ideeën op het terrein van onderlinge hulp omzet in activiteiten en voorzieningen zoals burenhulp en ontmoetingsmomenten. Het project ‘Kleine Kernen Eigen Krachten’ heeft haar nut bewezen en kan rekenen op de steun van het CDA. Wanneer dorpen, buurten hiervan gebruik willen maken zal er extra budget vrijgemaakt worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.