Bibliotheek

Cultuur en Kunst

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving, het is namelijk ons verleden en ons heden. De gemeente De Fryske Marren is een gemeente met een rijke cultuur en een actief cultureel leven. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid in onze kernen. Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen.

Wat wil het CDA?

  • Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden kennisgemaakt met de lokale cultuur, geschiedenis en de Fryske taal en worden vaardigheden aangeleerd in de omgang ermee. Kortom ‘cultuur kun je zien en meebeleven’.
  • Het CDA wil naast de bestaande regeling, samen met het culturele veld een zogenaamd ‘Cultuurfonds’ opzetten met als doel de cultuureducatie van de jongeren te bevorderen.
  • Het CDA vindt het noodzakelijk een behoeftenonderzoek te doen onder de instellingen/verenigingen en individuele beoefenaars van specifieke disciplines waarvoor geen verenigingsverbanden bestaan in de kunst- en cultuursector in de gemeente De Fryske Marren, teneinde de bestaande regelingen en ondersteuningsvormen te toetsen aan de feitelijke behoeften en wensen en de ondersteuning van de gemeente daar op aan te passen. Het bedoelde onderzoek dient in nauwe samenwerking van de gemeente met het Cultuurplein De Fryske Marren tot stand te komen.
  • Het CDA wil naast een dorpencarrousel ook een cultuur/sport carrousel. Organisaties en verenigingen kunnen zo ideeën en ervaringen uitwisselen.
  • Het CDA zal zich inzetten om de bibliotheken in de drie grote kernen te behouden, naast het lezen is het ook een belangrijke laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.