Dienstverlening

Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag gestuurde houding van de zijde van de gemeente. Dat kan de gemeente op tal van manieren invullen: de laatste jaren zien we een overgang van meer traditionele middelen (spreekuren van wethouders, sociale raadslieden) richting middelen die zorgen dat de gemeente ook daadwerkelijk daar is waar de vragen ontstaan. Een mooi voorbeeld is de dorpen coördinator die in nauw contact staat met de Plaatselijk Belangen. Het CDA staat voor een overheid die dicht bij de samenleving staat en de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom moet weer volop gelden.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA is voor een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente. De drie loketten die er zijn moeten worden behouden en dat geldt ook voor de openingstijden.
  • Het CDA zal zich hard maken voor het behoud van de dorpen coördinatoren en de bedrijvencontactfunctionaris zodat zij hun huidige taken kunnen blijven uitvoeren.
  • Het CDA vindt dat de onlinedienstverlening meer moet worden uitgebreid, uiteraard blijft de dienstverlening bij het loket voor de burger behouden.
  • Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.