Duurzaamheid

In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.

Van onderop

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Ambities die zijn gesteld moeten worden herijkt.
  • Duurzaamheid moet een onderdeel zijn van het aanbestedingsbeleid.
  • Het CDA is voorstander van de zogenaamde ‘dorpsmolen’.
  • Het CDA vindt dat er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s moeten komen, subsidiekansen vanuit bijv. Brussel benutten.
  • Het CDA vindt dat de burger meer bewust moet worden van het scheiden van afval.
  • Het CDA vindt dat de gemeente zo snel mogelijk ‘Fair Trade’ moet zijn.
  • Het CDA vindt dat de gemeente burgerinitiatieven moet stimuleren zoals: energie coöperaties en ‘ho ho net yn de kliko’.
  • Het CDA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en haar wagenpark elektrisch moet maken.
  • Het CDA vindt dat het onderdeel ‘duurzaamheid’ indien van toepassing mee moeten worden genomen in elk raadsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.