CDA Regiotour Noord-Brabant

Economie

Eerlijke Economie

Het CDA streeft naar een eerlijke en duurzame economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan niet alleen voor eigen winst, maar hebben veelal ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan zich uiten in diverse vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bijvoorbeeld samen te werken met onderwijsinstellingen en overheden. Ondernemers zijn vaak ook van groot belang voor de ondersteuning van lokale verenigingen. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Wij willen kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en een de werkgelegenheid laten groeien.

Ondernemers hebben samen met de gemeente hun ambities en opgaven vastgelegd in het sociaaleconomisch beleidsplan. Deze opgaven moeten gezamenlijk opgepakt worden. Veel inwoners van onze gemeente zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.