Integratie

Ook in De Fryske Marren wonen en/of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond. Daarbij vinden wij dat te veel vergunninghouders lange tijd of zelfs permanent aangewezen zijn op de bijstand. Door ze actief te betrekken bij activiteiten en optimaal te zorgen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt is een goede beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA vindt dat de gemeente bij voorkeur in het Nederlands met vergunninghouders communiceert.
  • Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt.
  • Het CDA wil dat de integratiestage een vast plaats krijgt binnen onze gemeente.
  • De gemeente heeft de verplichting om vergunninghouders een woning toe te wijzen. Het CDA wil dat De Fryske Marren bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.
  • Vergunninghouders dienen verplicht een alfabetisering en inburgeringscursus te volgen. Immers zonder het leren van de Nederlandse taal en kennis van onze normen en waarden kan een vergunninghouders niet succesvol integreren. De kosten die aan dit traject verbonden zijn worden door de gemeente gefinancierd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.