Jongeren

Voor het CDA is het belangrijk dat de jongeren ook in onze gemeente blijven wonen, zodat jong en oud elkaar kunnen helpen en ondersteunen daar waar het nodig is. Daarom is het belangrijk dat er voldoende geschikte betaalbare woningen zijn en banen voor jongeren.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA is vijf jaar geleden gestart met het wisseldebat. Ook de komende periode zullen wij dit jaarlijks organiseren. Het wisseldebat is een avond voor jongeren in onze gemeente. Aan de hand van stellingen wordt er op locatie (bijvoorbeeld ‘De Wissel’) gedebatteerd.
  • Het CDA vindt het belangrijk om de jeugd bij de politiek te betrekken. Wanneer er een ‘jeugdonderwerp’ aan de orde komt willen wij dit samen met de scholen voor Voortgezet Onderwijs oppakken.
  • Het CDA wil een groep leerlingen van het Voortgezet Onderwijs uitnodigen om kennis te maken met de politiek. Tijdens de jaarlijkse ‘Eigenwijsdag’ wordt er samengewerkt tussen jongeren, ambtenaren, raad en college van De Fryske Marren.
  • Het CDA vindt dat alle gebouwen waarin jeugdactiviteiten plaatsvinden, zoals bijv. de Wissel en It Haske, behouden moeten blijven.
  • Het ketenbeleid in onze gemeente moet worden vormgegeven volgens het ‘Gaasterlandse model’. Dit houdt in dat jeugdketen in onze gemeente aan regels moeten voldoen en gecontroleerd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.