Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn de zachte krachten in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de buurtverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA vindt dat de mantelzorger, ouderenadviseur of onafhankelijke cliëntondersteuner een vaste positie bij het keukentafelgesprek mag hebben.
  • Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning.
  • Het CDA vindt dat de blijk van waardering aan mantelzorgers moet blijven bestaan.
  • Het CDA wil onderzoeken of een zogenaamd ‘respijthuis’ in onze gemeente of gezamenlijk met andere gemeenten mogelijk financieel haalbaar is zodat overbelaste mantelzorgers even tot rust kunnen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.