Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, vooral rondom de huisvesting. Daarnaast is kennisdelen het adagium van deze tijd. Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis uit, en delen voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te onderhouden en aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen ondersteunen en ondernemers stimuleren om te groeien.

Gebruik leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en kleine ondernemers te huisvesten. Trek daarbij samen op met banken en lokale vastgoedeigenaren.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA is van mening dat de contacten met de provincie maar ook landelijk en in Europa moeten worden aangehaald.
  • Het CDA vindt dat er een onderzoek moet komen of uitbreiding van de fte bedrijvencontactfunctionaris noodzakelijk is om bovenstaande te realiseren.
  • Het CDA staat open voor nieuwe bedrijven die een duurzame bedrijfsvisie hebben. Ook het ontwikkelen van bestaande bedrijven moet binnen De Fryske Marren doorgang kunnen vinden. Speciale aandacht is er voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.