Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg.

Wat wil het CDA?

  • De mogelijkheid tot woningaanpassingen is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.
  • Het CDA wil ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met het ‘right to challenge’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.
  • Het CDA wil dat de KKEK-projecten (Kleine Kernen, Eigen Krachten) blijven bestaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.