De Fryske Marren is aantrekkelijk voor toeristen en recreanten uit binnen- en buitenland.

Toeristen en recreanten zoeken naar ervaringen en beleving van een gebied of een stad. Ook voor de eigen inwoners wordt het steeds belangrijker dat belevingen geboden worden. Voor winkeliers en horecabedrijven worden de overlevingskansen groter als meer toeristen en recreanten de gemeente bezoeken.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op de uniciteit van een gemeente. Vanuit de historie, omgeving en bevolking kan het specifieke karakter van dorp, stad of regio worden ontdekt.
  • Het CDA wil uitbreiding van recreatie en toerisme naar aard en schaal beoordelen.
  • Het CDA is voorstander van een divers aanbod, zij is geen voorstander van wildgroei.
  • Het CDA is voorstander van versterking van de regio. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de plannen van de ‘aanjagers van de Tsjûkemar’. Samen met belangengroepen is er vanuit de samenleving een plan gemaakt voor de invulling van het Tsjûkemar. Het CDA ondersteunt deze plannen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.