Het CDA zet zich in voor:

 

Jeugd en gezin:

 • Veilige verkeerssituaties bij scholen en sportverenigingen.
 • Ontmoetingsplaatsen voor de jongeren behouden en stimuleren.
 • Wanneer sportverenigingen net als de dorpshuizen, maatschappelijke activiteiten organiseren, dan worden ze vrijgesteld van OZB.
 • Jeugd in aanraking brengen met kunst en cultuur middels bijvoorbeeld een ‘cultuurfonds’.

 Vitale gemeente:

 • Snel internet in de hele gemeente, ook in het buitengebied (glasvezel)
 • Woningbouw in de dorpen met aandacht voor levensloop- en zorgbestendig wonen
 • Voldoende ontwikkelingsruimte voor MKB, landbouw en recreatie in de omgevingsvisie.
 • Actief lobbyen bij Rijk en provincie voor het realiseren van het aquaduct ‘Skarster Rien’ en de knelpunten Lemmer.

Vrijwilligers:

 • De vrijwilligers in het zonnetje zetten op de ‘dag van de vrijwilliger’.
 • Wanneer u/jij voor iemand zorgt is het belangrijk zelf in balans te blijven. Diegene voor wie u/jij zorgt kan tijdelijk in het ‘respijthuis’ logeren zodat u/jij even op adem kunt komen.

Dorp en stad:

 • Dorpencoördinator en dorpenbudget behouden.
 • Een verbetering van het kwaliteitsniveau van het openbaar groen in samenspraak met de inwoners
 • Wij ondersteunen de overgang naar duurzame energie. Verenigingen kunnen gebruik maken van het duurzaamheidsfonds om ook energie te besparen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.