Zondag: de waarde van rust, cultuur en ontmoeting

Het CDA hecht aan waarden en traditie, zo ook aan de zondag als de dag die in onze cultuur is uitgegroeid tot een rustmoment van bezinning en ontmoeting. Het CDA staat volledig achter deze visie maar heeft ook te maken met een veranderende samenleving. In de afgelopen periode is er twee keer in de Raad gesproken over de zondagsopening van de winkels in onze gemeente. Het CDA houdt van een éénduidig en consistent beleid. De afspraken die waren gemaakt, waren zowel voor de ondernemers als burger niet duidelijk. Dat heeft ertoe geleid dat het CDA samen met haar leden heeft gesproken over de ontstane situatie in de gemeente. Om meer duidelijkheid te scheppen voor toerist, burger en ondernemer heeft het CDA ingestemd met het harmoniseren van de openingstijden in de gemeente De Fryske Marren. Natuurlijk staat het iedere burger en ondernemer vrij om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor het CDA blijft het belangrijk dat er ruimte is voor bezinning en ontmoeting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.