10 mei 2019

Coalitieakkoord De takomst temjitte

Op woensdag 20 februari jl. kwam een einde aan de coalitie van CDA, FNP en VVD in De Fryske Marren. Na een snelle informatiefase, onder leiding van informateur Roelof Bos, hebben CDA, VVD, PvdA en GroenLinks vanaf medio maart gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord. De heer Aucke van der Werff werd als formateur ingezet.

Het formatieproces heeft geresulteerd in een coalitieakkoord voor de periode 2019-2022. Wij hebben het voor u liggende akkoord de naam ‘De takomst temjitte’ mee gegeven. Hiermee willen wij vooral benadrukken dat we toekomstgericht en met ambitie aan de slag willen in gemeente De Fryske Marren. Dit akkoord is een akkoord op hoofdlijnen, met uitgangspunten per thema en met ruimte om als raad kaders te stellen. Het is dus geen ‘dichtgetimmerd’ akkoord. Samen met de raad en de organisatie willen we de thema’s verder uitwerken. Natuurlijk vormt daarbij de raadsagenda een wezenlijk onderdeel van het coalitieakkoord. 

Het coalitieakkoord kunt u hier downloaden.

 

De takomst temjitte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.