20 mei 2020

Einde stage bij de fractie

Afgelopen halfjaar heeft Egbert Oenema stage gelopen bij de fractie.

"Tijdens deze stage heb ik mogen zien met hoeveel passie en gedrevenheid de fractieleden altijd weer tot een eenduidig geluid en besluiten komen. Met name de kracht van de eenheid en de positieve sfeer heeft er toe bijgedragen dat ik mijn stage als prettig heb ervaren."

Henk Alderse Baas en Volken Holtrop hebben Egbert bedankt namens fractie en bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.