13 maart 2019

Verkiezingen 20 maart

Lokale CDA-verkiezingskandidaten stellen zich aan u voor

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân. Voor het CDA zijn er in De Fryske Marren een aantal herkenbare kandidaten die zich graag voor u inzetten. Mensen met allemaal een eigen verhaal en eigen ambitie. Zij stellen zich graag aan u voor.

Volken Holtrop (Follega), kandidaat voor Provinciale Staten, lijst 1 plaats 13

Ik ben Volken Holtrop, 37 jaar en woon in Follega. Naast mijn gezin, werk en voetbal ben ik geïnteresseerd in de politiek. Daarnaast heb ik ook nog het karakter dat ik liever iets doe dan er over zeur. Liever daden dan woorden dus. Daarom heb ik mij aangesloten bij het CDA, de partij die het dichtst bij mijn hart ligt.

Maar wat moet ik als jongeman uit Follega in de Provinciale Staten? Er gaat namelijk volgens mij al heel veel goed in Fryslan en daar mogen wij best trots op zijn. Ik vind dan ook belangrijk dat wij en onze (klein)kinderen met plezier kunnen wonen, werken en genieten in onze mooie provincie. Om dat te behouden is het beleid van de provincie van belang, onder meer op het gebied van de (levendige) cultuur, stimuleren van economische ontwikkelingen, woningbouw, klimaat en landbouw. Ik wil mij graag voor u en uw (klein)kinderen inzetten in de Provinciale Staten en hoop op uw steun en stem op 20 maart as. Meer weten?

Kijk op https://volken.holtrop.blogspot.com.

 

Theunis Holtrop (Delfstrahuizen), kandidaat voor Wetterskip Fryslân, lijst 1 plaats 3

Ik ben naast een jonge, enthousiaste agrarisch ondernemer ook heit en ik gun mijn zonen en de generaties die volgen dat zij het prachtige Fryslân leren kennen zoals ik het ken.


Meer weten? Kijk op https://www.cda.nl/wetterskip/mensen/theunis-holtrop/.

 

Aukje de Jong (Idskenhuizen), kandidaat voor Wetterskip Fryslân, lijst 1 plaats 6

Ik ben 62 jaar en boer in maatschap met man en dochter op een gemiddeld melkveebedrijf in Langweer. Ik sta op de lijst voor het waterschap omdat ik mij wil inzetten voor met name de landbouw. Begrip creëren bij de andere partijen en vertellen dat de landbouw veel doet voor een goed milieu en waterkwaliteit, maar dat er ook een inkomen moet zijn. Essentieel daarbij is goed gebruik van de  grond, dat omringd is met een waterpeil waar men mee uit de voeten kan. Daarnaast zijn wij allen inwoners van Friesland die veilig achter de dijken willen wonen en willen genieten van het platteland. Uw stem zou zeer welkom zijn. Meer weten?

Kijk op https://www.cda.nl/wetterskip/mensen/aukje-de-jong-de-jong/.

 

Harmen de Haan (Lemmer), kandidaat voor Wetterskip Fryslân, lijst 1 plaats 12

Ik ben Harmen de Haan, 40 jaar, getrouwd, vader van twee kinderen en ik zou het geweldig vinden als de toekomstige generaties net zo fijn en veilig in Fryslân kunnen leven als wij nu doen. Om dat te bereiken is het nodig om nog meer te verduurzamen door energieneutraal te worden, meer grondstoffen uit afvalwater te winnen én goed voorbereid zijn op de klimaatveranderingen. Dit kan alleen bereikt worden door samenwerking en innovatie. Samenwerking met andere overheden maar ook met bijvoorbeeld onderwijs en ondernemers. Want de impact is het grootst als je samenwerkt. Een stem op mij is een stem voor samenwerken aan veiligheid en duurzaamheid vanuit een gedeeld belang en een gedeelde verantwoordelijkheid. Zodat ook de toekomstige generaties hier net zo fijn en veilig kunnen leven als wij nu doen! Meer weten?

Kijk op www.cda.nl/wetterskip/mensen/harmen-de-haan/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.