27 oktober 2019

De maand oktober ...

Escape room en Martin Luther King  

Deze oktober maand heb ik veel mensen mogen begeleiden in de ‘Escaperoom’. Al deze deelnemers waren op zoek naar de juwelen van Beppe Klaske. Je gaat samen met zeven personen op zoek naar de codes tot je de juwelen hebt gevonden. Je hebt de meeste kans om de juwelen snel te vinden, door goed naar elkaar te luisteren. Het advies is tevens, aan de zwijgzame stille mensen, om zich goed te laten horen.

Een uitspraak van Martin Luther King was: “Liet de zwijgende meerderheid zich maar wat meer horen”.

De wereld is op moment erg in beweging.

Gemeentelijk niveau

Beslissingen over speelpark ‘Sybrandy’. Wat betekent dit voor het gebied Gaasterlân?

De fractie bereidt zich voor om de begroting van ‘De Fryske Marren’ vast te stellen, die in 2020 al bij voorbaat met een tekort sluit.

Landelijk en  provinciaal niveau

De problemen rondom stikstof zorgen ervoor dat de boeren gaan protesteren, omdat ze nog meer worden belemmerd in hun werkzaamheden. Veel bouwprojecten die stil liggen en bedrijven waar de eerste ontslagen al dreigen te vallen. Wat een zorgen in de gezinnen die hiermee worden geconfronteerd.

Europees niveau

Brexit, wat voor gevolgen gaat dit hebben voor het welzijn van Europa?

Zo zijn er veel onderwerpen die onze aandacht nodig hebben.

Als politiek vertegenwoordiger is het belangrijk om te luisteren naar de bevolking en daar ook naar te handelen. Zoals Martin Luther King al aangaf, het is van groot belang dat de zwijgende meerderheid zich laat horen. Dit kan al door bewust te stemmen en lid te worden van een politieke partij.

Door Geeske Holtrop Hoekstra 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.