20 januari 2020

Roel Roelevink: Ieder mens doet ertoe

Vorig najaar verscheen van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA het discussiestuk “Zij aan zij”. Het is een boeiend geschreven toekomstperspectief voor Nederland na 2030. Leidend in deze visie is dat ieder mens ertoe doet.

Ook als CDA-fractie werken wij immer vanuit dit perspectief:

Ieder mens doet ertoe.

Dat betekent dat wij niemand uitsluiten en een ieder nodig hebben om er voor te zorgen dat ook de generatie die na ons komt een huis heeft om in te wonen en waar ruimte is voor de menselijke maat. Is dit laatste niet altijd een bovenliggende waarde van het CDA geweest?

Hoe kun je nu via deze waarde hier ook op gemeentelijk niveau uitvoering aan gaan geven? Het begint ermee door in contact te komen en te blijven met onze inwoners en organisaties. Als fractie zijn wij steevast vertegenwoordigd op de diverse vergaderingen van dorps- en plaatselijk belangen. Dit om ook inhoud te geven aan de leus van ons verkiezingsprogramma

“Vertrouwd en dichtbij”

Maar ook proberen wij op individueel niveau contacten te leggen met burgers en bedrijven. Afgelopen maand hebben wij in het kader daarvan nog uitgebreid gesproken met het bestuur van Plaatselijk Belang de Trije Doarpen (Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen). Het  gesprek ging over de ontwikkelingen rondom de scholen, woningbouw, bermbeheer en onderhoud strand.

Kortom, naast onze fractievergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen zoeken wij u ook actief op.

Roel Roelevink

tel. 06-83898313

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.